MetaLyzer 3B fra Cortex er et avanceret iltoptagelsessystem som benytter “breath-by-breath”-metoden. Systemet er tiltænkt stationært brug, men kan – på grund af dens lave vægt og lille størrelse – nemt transporteres mellem forskellige testlokaler ved hjælp af en bærbar transportkasse.
MetaLyzer benytter den avancerede TripleV–teknologi til måling af ventilation og åndedrætsfrekvens. Derudover indeholder systemet både en O2-celle og en CO2-sensor til nøjagtig måling af iltoptagelse og CO2-produktion. Ved hjælp af disse tre måleenheder samt hjertefrekvens har man tilgang til over 200 parametre som kan bruges til at analysere de indsamlede data.

Systemet er et godt system til det professionelle testcenter som har behov for et avanceret analyseværktøj. MetaLyzer benytter den brugervenlige software MetaSoft Studio som giver anvenderen mulighed for at skræddersy alt fra testprotokoller til skærmlayout og egne parametre. Ud over det får brugeren adgang til diagnostiske analyseværktøjer som for eksempel ventilatoriske tærskler, slopes, maksimale og submaksimale værdier, O2-kinetik m.m.
Specifikationer:
• Transporterbart stationært iltoptagelsessystem
• Transportkuffert til analysatorenhed og kalibreringskit inkluderet
• Brugervenlig og avanceret software med workflow-arkitektur
• Individuelle brugerprofiler til at gemme egne parametre
• Skræddersy skærmlayout og testrapporter alt efter ønske og behov
• Kan kobles til en række ergometre og løbebånd for automatisk styring af arbejdsprotokol
• Inkluderet spirometrimåling i hvile samt dynamiske flow-volumen kurve under arbejdstesten

Softwareoptioner:
• Træningsanbefalinger
• Træningskalenderfunktion
• Spirometrimåling
• Bestemmelse af substratomsætning
• Måling af hvilestofskifte
• Diagnostisk fortolkningsværktøj af Wasserman
• Præoperativ riskovurdering
• Risikovurdering af hjertesvigtspatienter

• Mulighed for interface med Powertap

• Mulighed for interface med Physioflow til bestemmelse af Cardiac output (hjertets minutvolumen) samt slagvolumen.